Adviestraject

Advies kunt u krijgen bij een bank, een verzekeraar of bij een zelfstandig adviseur. Een bank of verzekeraar adviseert doorgaans alleen de eigen producten. Als zelfstandig adviseur betrek ik in het adviestraject diverse producten van verschillende banken en verzekeraars. U ontvangt dus een breder advies bij Budget Financieel Advies Veldhoven. Voor u als klant belangrijk bij de keuze van een financieel adviseur.

Het adviestraject is opgebouwd uit een aantal stappen.

Stap 1
Kennismakingsgesprek ook wel inventarisatiegesprek genoemd. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en de kosten komen voor mijn rekening. Tijdens dit gesprek bespreekt u globaal wat uw situatie is en welke wensen u heeft. U ontvangt van mij het dienstverleningsdocument, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Stap 2
Analyse van de gegevens. U kunt misschien het gevoel krijgen dat ik alles van u wil weten en overal een kopie van wil ontvangen. Echter een goed advies begint met veel informatie, zodat uw persoonlijk dossier wordt opgebouwd. Informatie moet ook kloppen en soms zijn er bewijsstukken nodig alvorens een advies kan worden opgesteld.

Stap 3
Adviesrapport opstellen. Aan de hand van uw klantprofiel en uw kennis, ervaring, wensen en overige gegevens wordt een adviesrapport opgesteld. In dit rapport wordt het advies verder toegelicht. Met name waarom bepaalde producten en voorwaarden goed bij u passen en wat de prijs is. Ook worden de risico’s bij overlijden, ziekte en lang leven toegelicht en hoe u die het beste kunt oplossen aan de hand van uw klantprofiel. U bent natuurlijk altijd vrij om af te wijken van het advies, ook dit zal worden vastgelegd in het adviesrapport.

Stap 4
Bemiddelingsfase. In deze fase van het adviestraject wordt het adviesrapport door zowel klant als adviseur ondertekend. Hiermee is het startsein afgegeven om de producten en/of offertes ook daadwerkelijk aan te vragen bij de diverse banken en/of verzekeraars. De ontvangen offertes worden gecontroleerd en samen met u doorgenomen. Na akkoord wordt de offerte tezamen met ontbrekende stukken naar de bank en/of verzekeraar terug gestuurd en volgt er een bindend akkoord.

Stap 5
Nazorg. Ook na het afsluiten van een product heeft u misschien nog vragen. Wilt u na enkele jaren uw product aanpassen, omdat de omstandigheden zijn gewijzigd. Ook dan kunt u contact opnemen. Het is sowieso belangrijk om uw adviseur op de hoogte te houden van belangrijke veranderingen in uw situatie, denk bijvoorbeeld aan gezinsuitbreiding of een andere baan. Alleen dan kunnen we er samen voor zorgen dat uw financiële situatie overzichtelijk blijft.

Dienstverleningsdocumenten/vergelijkingskaarten:
Vergelijkingskaart Hypotheek
Vergelijkingskaart Risico’s afdekken
Vergelijkingskaart Vermogen opbouwen