Overlijden

Bij het kopen van een woning of bij het afsluiten van een hypotheek is het belangrijk om na te gaan wat er met het inkomen gebeurt als één van beiden komt te overlijden. Soms krijgt een nabestaande een Anw-uitkering of een partnerpensioen. Echter in veel gevallen gaat het inkomen van de nabestaande omlaag en is het verstandig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Het verlies van een dierbare brengt emotioneel al veel teweeg en het is goed om in dat geval de zaken financieel op orde te hebben.

Overlijdensrisicoverzekeringen op basis van een kapitaalverzekering:
– Tijdelijke overlijdensrisicoverzekering, bijvoorbeeld gekoppeld aan de duur van de hypotheek. Deze tijdelijke varianten zijn weer onder te verdelen in een verzekering met gelijkblijvend, annuïtair dalend of lineair dalend kapitaal. Welke variant geschikt is hangt vaak samen met de vorm van de hypotheek.
– Levenslange overlijdensrisicoverzekering. Nadeel van deze variant is de hoge premie, omdat er altijd een uitkering plaatsvindt. Dus ook als de hypotheek al lang afbetaald is.

Soms is een overlijdensrisicoverzekering verpand aan de geldverstrekker en in dat geval dient het dan als zekerheid dat de openstaande hypotheekschuld ook wordt ingelost in geval van overlijden.

Naast de overlijdensrisicoverzekeringen op basis van een kapitaal, is het ook mogelijk om te kiezen voor een periodieke uitkering bij overlijden. Met een erfrenteverzekering wordt bij overlijden van de verzekerde aan de begunstigde gedurende een vooraf afgesproken periode een bepaalde periodieke uitkering verstrekt. Deze uitkering kan dan eventueel worden gebruikt voor het betalen van de maandlasten.