Verduurzamen van uw woning

Hoe te financieren?
– spaargeld
– (renteloze) lening Warmtefonds
– hypotheek

Welke financiering past het best bij u?
– afhankelijk van het inkomen
– acceptatiecriteria van de geldverstrekker
– doel aanpassen woning
– hoogte van gewenst bedrag
– duur van de lening, korter of langer dan 20 jaar

Wilt u hulp bij het verduurzamen van uw woning?
– één aanspreekpunt voor verduurzamen van de woning
– volledig ontzorgen met juiste energietransitie
– fysieke opname aan huis
– onafhankelijk financieel advies
– start installatiewerkzaamheden
– subsidies aanvragen