Nieuws

Het laatste nieuws over de financiële wereld, economie, politiek en ondernemen, vindt u hier.

02-11-2023 Belangrijke wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024 inzake financiering met bijbehorend energielabel of verduurzamen meefinancieren

Een aanbieder van hypothecair krediet kan bij het aangaan van een hypothecair krediet de
bedragen die behoren bij het “beter energielabel?” van de woning zoals opgenomen in onderstaande
tabel, een bedrag buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de maximale financieringslast.
Dan mag je dus meer lenen, omdat de woning met een beter energielabel lagere energielasten heeft.

Daarnaast kan een aanbieder van hypothecair krediet bij het aangaan van een hypothecair krediet voor het treffen van energiebesparende voorzieningen in een woning extra geld ter beschikking stellen voor het verduurzamen. Dat is een bedrag van maximaal € 10.000 dat buiten beschouwing gelaten kan worden bij het vaststellen van de financieringslast, indien de woning een slecht energielabel of geen geldig energielabel heeft. Bij label E, F en G is dat € 20.000 en label C en D een bedrag van € 15.000.

05-02-2023 WOZ beschikking

De WOZ waarde laat dit jaar een gemiddelde stijging van 17 procent zien. Dat kan ook positief zijn als u een rente opslag betaalt op uw hypotheek. Bij een hogere WOZ waarde kan de renteopslag mogelijk omlaag of zelfs vervallen en dat betekent lagere maandlasten. De opslag geldt alleen niet voor mensen die een hypotheek hebben met Nationale Hypotheek Garantie. Wilt u weten hoe dit bij u zit? Neemt u gerust contact op.

20-10-2022 NHG-kosten grens stijgt

In 2023 gaat de grens voor een NHG-hypotheek omhoog naar € 405.000. In 2022 was de grens
€ 355.000. Door deze verhoging krijgen meer huizenkopers toegang tot een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

Zowel de borgtochtprovisie – het eenmalige bedrag dat iemand voor een hypotheek met NHG betaalt – als de NHG-kostengrens wordt jaarlijks opnieuw bepaald via een afgesproken methodiek. Hiervan is het doel enerzijds meer stabiliteit op de woningmarkt creëren en anderzijds zorgen dat consumenten toegang behouden tot een hypotheek met NHG. Deze methodiek is vastgesteld samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën. De NHG-kostengrens gaat in een periode van stijgende woningprijzen minder hard omhoog en in een periode van dalende woningprijzen minder hard omlaag.

In 2023 heeft NHG gekozen voor dezelfde methode als in 2022 om jaarlijks de NHG-kostengrens vast te stellen. Hierdoor stijgt de kostengrens van € 355.000 naar € 405.000 en blijft de NHG toegankelijk voor veel kopers. Met Energie Besparende Voorzieningen wordt de kostengrens in 2023 € 429.300. Ook bij de borgtochtprovisie is stabiliteit het uitgangspunt. In 2023 zal deze gelijk blijven aan 2022, namelijk 0,6%.

Het kabinet wil tot en met 2030 900.000 woningen realiseren waarvan twee derde betaalbaar. Op dit moment geldt daarbij de NHG-grens als grens voor wat een betaalbare koopwoning is. Door de sterke stijging van de NHG-grens zijn woningen met die prijs voor minder mensen betaalbaar, omdat de inkomens het afgelopen jaar minder zijn gestegen dan de NHG-grens. Daarom gaat het kabinet de grens voor wat betaalbare koopwoningen zijn loskoppelen van de NHG-grens. Voor de regionale woondeals die eind dit jaar en begin volgend jaar worden vastgesteld wordt, conform het programma Woningbouw, de huidige NHG-grens van € 355.000 gehanteerd als betaalbaarheidsgrens. Deze verandert dus niet door verhoging van de kostengrens naar € 405.000. (Bron: Rijksoverheid)

10-10-2022 Huizenkopers zetten hypotheekrente minder lang vast

Door de gestegen hypotheekrente kiezen huizenkopers steeds meer voor kortere rentevaste periodes. Dat blijkt uit cijfers van het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Vooral een rentevaste periode van 10 jaar is sinds begin dit jaar veel populairder geworden. Bevatte in januari slechts 22 procent van de hypotheekaanvragen een leningdeel met 10 jaar vast, in augustus was dat opgelopen tot 58 procent. Bij 20 jaar was juist een daling te zien: van 59 procent naar 30 procent. Dat huizenbezitters hun rente nu korter vast zetten is enerzijds dat de hypotheek die men wenst niet haalbaar is met 20 jaar rentevast en anderzijds dat de maandlasten dan te hoog worden. Het is als klant belangrijk de risico’s van kort lopende rente af te wegen tegen de voordelen van bijvoorbeeld net wel het huis van je dromen te kunnen kopen.

08-09-2022 ECB verhoogt rente met 0,75 procentpunt

De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt de rente met 0,75 procentpunt. Dat is de hoogste rentestijging in ruim 20 jaar tijd en dat heeft nogal wat gevolgen voor ons. Bijvoorbeeld voor de rente die je op je spaarrekening krijgt en mogelijk ook voor de hypotheekrente die je betaalt.  Omdat de ECB de rente in juli ook al eerder verhoogde, betaal je bij Rabobank op je spaarrekening al geen negatieve rente meer over bedragen boven een ton. Bij ABN AMRO en ING Bank zal dat vanaf 1 oktober het geval zijn.

De ECB verhoogt de rente om de hoge inflatie in de eurozone de kop in te drukken. In Nederland stegen de prijzen in augustus met maar liefst 12 procent. Door de rente te verhogen, wordt lenen duurder. Daardoor zal de inflatie afnemen. Mensen zullen namelijk minder uitgeven, waardoor de vraag naar producten en diensten afneemt. En als dat gebeurt, dan zullen de prijzen ook minder hard stijgen, is de gedachte.

08-08-2022 Nieuw energiecontract dik € 4.000 duurder dan jaar geleden

Energiecontracten lopen gemiddeld een jaar, drie jaar en sommige aanbieders zelfs vijf jaar. Over het algemeen hebben de meeste contracten met een vaste looptijd ook een vast tarief, dan zit je nu wel goed. Echter krijg je een verlenging van je energiecontract, dan kan het voorschot ineens oplopen tot een bedrag van € 500 per maand. Budgetvoorlichtingsinstituut Nibud becijferde onlangs dat er steeds meer huishoudens in de knel komen door torenhoge energierekeningen. Om huishoudens tegemoet te komen, verlaagde het kabinet de btw op energie tijdelijk naar 9%. Deze verlaging geldt vooralsnog tot januari. Ook is er voor mensen met lage inkomens een energietoeslag van € 1.300 beschikbaar. Dat laatste geldt overigens alleen voor mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum, dus het merendeel van de huishoudens zal toch naar alternatieven moeten gaan zoeken.

Bespaartips:
– Korter douchen of thermostaat graad lager zetten
– Verduurzamen van de woning, bijvoorbeeld isoleren of zonnepanelen
– In plaats van koken op gas overstappen op koken op elektra
– Bij vervanging van oude apparaten een nieuwe apparaat met energielabel A+++ kopen
– Zet apparaten die niet gebruikt worden helemaal uit in plaats van op de stand-by stand

Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf of wordt deze uw hoofdverblijf direct na renovatie? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Ook kunt u natuurlijk vermogen aanwenden of een extra hypotheek afsluiten om uw huis te verduurzamen.

04-11-2018 Nieuwe Voorwaarden en Normen NHG 2019
Per 1 januari 2019 gelden voor het verkrijgen van NHG nieuwe Voorwaarden & Normen. De borgtochtprovisie in 2019 is vastgesteld op 0,9% en vormt een eerste stap naar een lagere en stabielere premie, die niet meer afhankelijk is van schommelingen op de woningmarkt.
Vanaf 1 januari stijgt de kostengrens naar €290.000. Dat is ruim 9 procent meer vergeleken met 2018. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar €307.400.

22-10-2018 200.000 Woningeigenaren lopen betalingsrisico
Ongeveer 10% van de twee miljoen mensen met een aflossingsvrije hypotheek loopt het risico de maandlasten niet meer te kunnen betalen wanneer hun inkomen daalt, bijvoorbeeld na pensionering. Dat blijkt uit een analyse van Vereniging Eigen Huis (VEH)