Analyse risico’s

Bij bepaalde gebeurtenissen bestaat de kans dat uw financiële situatie ingrijpend verandert. Denk  bijvoorbeeld aan overlijden, arbeidsongeschikt raken of ontslagen worden. Die financiële risico’s kunnen in min of meerdere mate worden afgedekt.

Om u inzicht te geven in de risico’s onderzoek ik wat het inkomensverlies is bij de verschillende gebeurtenissen en wat minimaal aan inkomen nodig is om de hypotheek te kunnen voortzetten.

Grafiek analyse financiële risico’s